2i premium brand
et|icon_phone|

Telefon

+385 98 170 0010

et|icon_pin|

Adresa

Joze Ivakića 5, 32100 Vinkovci

et|icon_mail|

Email

2ipremiumbrand@gmail.com

Dr.sc. Nada Milas Bosanac – vanjska suradnica

Doktorsku disertaciju obranila je u ožujku 2017. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Management„ na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na temu Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske i stekla akademski naziv doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja Ekonomija, znanstvene grane Management. U veljači 2018. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije. Održavala je javna predavanja na znanstvenim skupovima te objavila 10 znanstveno istraživačkih radova citiranih u međunarodnim sekundarnim publikacijama koji su  povezani s visokim obrazovanjem. Zaposlena je u javnoj ustanovi Muzej „Belišće“ u Belišću na radnom mjestu ravnateljice. Prethodno je bila zaposlena u Gradskoj upravi Grada Belišća na mjestu voditeljice Odsjeka za gospodarska i društvena pitanja od 2018. do 2020. godine, a od 2008. do 2018. godine radila je na radnom mjestu voditeljice Ureda za studente i studije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Kroz rad se kontinuirano usavršava, stječe i proširuje znanja te organizacijske i poslovne vještine iz područja upravljanja kvalitetom, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja promjenama, upravljanja karijerom, upravljanja projektnim ciklusima, javne nabave i dr. Sudjelovala je, kao voditeljica i suradnica, u izradi mnogih strategija i stručnih projekata.