2i premium brand
et|icon_phone|

Telefon

+385 98 170 0010

et|icon_pin|

Adresa

Joze Ivakića 5, 32100 Vinkovci

et|icon_mail|

Email

2ipremiumbrand@gmail.com

Dr.sc. Ivana Ivančić, univ.spec.oec. –  direktorica

Doktorica je znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane management. Poslijediplomski specijalistički studij „Marketing u informatičkom okruženju“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2009. godine, a na istom fakultetu 2010. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij „Management“. Doktorsku disertaciju s temom iz područja upravljanja kvalitetom u strukovnom obrazovanju obranila je 7. prosinca 2015. godine. Od 1994. do 1997. godine zaposlena je u Letest d.o.o. Vinkovci na radnom mjestu asistentice revizora, a od 1998.  do 2020. godine radi u srednjoj školi u Vinkovcima na radnom mjestu profesorice gospodarske skupine predmeta. Napreduje u zvanje profesorice mentorice, a zatim i savjetnice 18. prosinca 2015. godine. Od 2008. do 2013. godine radila je kao suradnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Članica je Hrvatskog društva za kvalitetu. Samostalno i u suautorstvu objavila je 12 znanstvenih i stručnih radova.  Od 2008. godine sudjeluje na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama.

Znanstveni i stručni interes usmjerila je na područje strateškog i operativnog planiranja, marketinga i menadžmenta kvalitete.